Gazbeton Duvar Örümü

Binalarda en önemli kalemlerden biriside şüphesiz duvarlardır. Ve en önemli duvar yapı elemanlarının başında gazbeton gelir. Gazbeton, sadece duvar malzemesi olmakla kalmayıp, asmolenden ısı yalıtımına kadar pek çok alanda kullanılan beton sınıfına giren yapı malzemesidir.

Gazbetonun Avantajları

 • Çok hafif bir malzemedir. Döşemeye gelen yükleri azalttığından dolayı büyük avantaj sağlamaktadır.
 • Hacminin yaklaşık %80’i gözeneklerden oluştuğu için yüksek derecede ısı ve ses yalıtımı sağlar.
 • A1 yanmaz malzeme sınıfına giren gazbeton,  1200 santigrat derecelere kadar dayanıklıdır.
 • İşçiliği kolaydır. Düzgün yüzeyler meydana getirir.
 • Hammadde olarak silisli kum kullanıldığından sağlığa ve çevreye zararı yoktur.
 • Tuğlaya göre maliyeti yüksek görünse de uzun vadeli olarak daha hesaplıdır.

Gazbeton Duvar Uygulaması

 • Gazbeton ile duvar imalatı yapılacak alan her türlü çöp ve tozdan arındırılmalıdır.
 • Duvarın örüleceği yerler, köşelere konulan gazbeton bloklar arasında kılavuz ipler çekilerek belirlenir.
 • Duvar zeminin düz ve terazisinde olması için ilk sıra blokların altına çimentolu harç ( 1 ölçek çimento, 4 ölçek kum) uygulanarak zemin tesviyesi yapılır.
 • Çimentolu harcın üzerine gazbeton blokları yerleştirilerek duvarın ilk sırası (taksimat) tamamlanır. Bloklar yerleştirilirken lastik tokmak yardımıyla terazisine getirilir. Ayrıca ilk sıradaki blokların harçla temas eden yüzeyleri nemlendirilmelidir. Taksimat tamamlandıktan sonra harcın kuruması için 1 gün bekletilmelidir.
 • Taksimat yapıldıktan bir gün sonra üst sıralar örgü tutkalı ile örülmeye başlanır. Her sırada, duvarın iki ucundaki taşlar koyulur ve aralarında kılavuz ip çekilir. Bu ipe göre bloklar yerleştirilir. Her sıra tamamlandıktan sonra terzi ve mastar ile duvarın düzlüğü kontrol edilmelidir.
 • Kolon, hatıl birleşim yerlerinde blokların arasına 2-3 sırada bir L bağlantı plakası yerleştirilerek kolon/hatılla birlikte çalışması sağlanmalıdır.
 • Duvar,kiriş arasında 1-2 cm boşluk bırakılmalı, bu boşlukların içi poliüretan köpük ile doldurulmalıdır.
 • Birbirine dik gelen iki duvar dişler ile birbirine geçirilmelidir.
 • Yüksek örülecek duvarlarda ortalama 9-10 sırada bir düşey hatıl yapılması gerekir.
Duvar Kesişimlerinde Oluşturulan Kenetlenme

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Düşey derzler şaşırtmalı olmalı, 15 cm’den küçük bindirmeler yapılmamalıdır. Her gazbeton bloğunun altına ve yan yüzeylerine tutkal sürülmelidir. Derzler 1-3 mm arasında olmalıdır.Tutkal sürüldükten sonra blok yerinden oynatılmamalıdır.
 • Örgü tutkalının kıvamı mala çekildiğinde diş izleri kapanmadan kalacak şekilde olmalıdır.
 • Yerleştirilmiş olan blokların kaydırılması derzlerde harcın birikmesine neden olabilir.
 • Derzlerin arkasından ışık görünmemeli, yatay derzler aynı hizada olmalıdır.
 • 0 derecenin altında -15 dereceye kadar tutkala ispirto katılarak duvar örülebilir.
 • TS2510’a göre gerek görülen yerlerde duvar yüksekliği ve uzunluğuna bağlı olarak yatay, düşey betonarme hatıllarla mesnetlenmelidir

Hatıl Uygulaması

Genellikle karkas yapılarda bulunan taşıyıcı olmayan duvarların yer aldığı ve yapının ardışık iki kolonu ile iki kirişinin çevrelediği açıklık ve yüksekliği ile, bu alanın subas-man kotundan yüksekliği, bunların düzenlenmesi ve projelendirilmesinde önem taşır.

Böyle bir alanda yer alan taşıyıcı olmayan duvarın açıklık ve yüksekliğinden büyük olanın küçüğüne oranı (e) ile gösterilirse, taşıyıcı olmayan dış duvarlar için, herhangi bir hesap tahkikinin yapılması gerekmeden yapılabilecek en büyük duvar alanları m2 olarak, (e) oranına ve duvarın yerden yüksekliği ile duvarın kalınlığına bağlı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TS-2510
Yatay, düşey hatıllar arasındaki maksimum duvar alanı

Hatıl İmalatında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Hatıl imalatı esnasında düşey hatıl donatıları, döşemeye epoksi yapıştırıcısı ile ankrajlanan filiz donatılarına bağlanır.   Yatay hatıl donatılarıda aynı şekilde saplandığı kolonlara epoksi ile ankrajlanan filiz donatılarına bağlanır. Bunun amacı duvarın ankre edilmesi ve taşıyıcı sistemle birlikte hareket ederek devrilmelerin önüne geçilmek istenmesidir.

Gazbetonların Genel Özellikleri

Genel olarak gazbetonlar 60 cm uzunluğunda 25 cm yüksekliğinde standart olarak üretilir. Genişlikleri projeye göre değişmekle birlikte 7.5 cm ile 30 cm arasında değişmektedir. 


1 gazbeton blok 0.6×0.25=0.15 m2 alan oluşturmaktadır. Bu hesaba göre 1 m2 duvar örmek için 6.6 adet gazbeton blok gerekir. Genelde 1 m3’lük paletler halinde üretilen gazbeton bloklarına ait bilgiler içeren aşağıdaki tablolar sizin için faydalı olacaktır.

1 m2 duvar örmek için gereken örgü tutkalı sarfiyatı

Kendi Yorumunuzu Belirtebilirsiniz..